2019 NM for kor

Sjetnekoret deltok i NM for kor i oktober 2019.