Lydprøver fredag 3.mars 2017

Hvert kor vil få 10 minutter lydprøve. Det er viktig at korene møter til rett tid til lydprøvene.

Øvingsrom er tilgjenglig i lokalene til Sjetne skole for alle kor fra kl 16.00-19.00. Vi ber om at korene varsler om tidspunkt for ankomst slik at vår korvert kan ta imot dere og vise dere til riktig øvingslokale.

Det er viktig at alle er presise med hensyn til ankomst til lydprøve. Lydprøvene foregår inne i storsalen i Bydelshuset. Her vil det være tilgjengelig piano.

Tid for lydprøve for korene:

Kor Øvingsrom                 Tilgjengelig
øvingsrom                             
Start
lydprøve
Slutt
lydprøve
Korvert
Sjetnekoret Storsalen 16.30-17.20 17.20 17.30  
Øvre Nidelven Kammerskor Rom 1-
Sjetne skole
16.00-19.00
(Ankomst ca 17.00)
17.30 17.40
Beate Ravn Munkvold 
48106833
KOR e LADE Rom 2 -
Sjetne skole 
16.00-19.00 17.40 17.50
Venche Johansen
47024473
Stjørdal Mannskor Rom 3 -
Sjetne skole

16.00-19.00
(Ankomst ca 17.30)

17.50 18.00
Jan Aune 
91105660
Klæbu Damekor Rom 4 -
Sjetne skole
16.00-19.00
(Ankomst ca 17.30)
18.00 18.10
Jan Erik Ledal  
93457836
Fosenlagets sangkor Rom 5 -
Sjetne skole
16.00-19.00
(Ankomst ca 18.00)
18.10 18.20
Torild Amundsen
91672485
Trondheim Accordion Club Rom 6 -
Sjetne skole
16.00-19.00
(Ankomst ca 18.00)
18.20 18.30
Vigdis Meisler
95888591