Lydprøver lørdag 4.mars

Hvert kor vil få 10 minutter lydprøve. Det er viktig at korene møter til rett tid til lydprøvene.

Øvingsrom er tilgjenglig i lokalene til Sjetne skole for alle kor fra kl 15.00-18.00. Vi ber om at korene varsler om tidspunkt for ankomst slik at vår korvert kan ta imot dere og vise dere til riktig øvingslokale.

Det er viktig at alle er presise med hensyn til ankomst til lydprøve. Lydprøvene foregår inne i storsalen i Bydelshuset. Her vil det være tilgjengelig piano.

Tid for lydprøve for korene:

Kor Øvingsrom                 Tilgjengelig
øvingsrom                             
Start
lydprøve
Slutt
lydprøve
Korvert                                         
Tillerblæsen - Rigg av utstyr
kl 16.00
- - Beate Ravn Munkvold 
48106833
Sjetnekoret Storsalen 14.45-15.40 15.40 15.50  
Heimklang Rom 1-
Sjetne skole
15.00-18.00
(Ankomst ca kl 16.00)
16.30 16.40
Christer Alfredsson
91717469
UnikHum Rom 2 -
Sjetne skole 
15.00-18.00
(Ankomst ca kl 15.00)
16.40 16.50
Geir Mostue
93243118 
Buvik Songlag Rom 3 -
Sjetne skole

15.00-18.00
(Ankomst ca 16.30)

16.50 17.00
Gunnveig Kjeldstad
97093618
Strindheim Blandakor Rom 4 -
Sjetne skole
15.00-18.00
(Ankomst ca 16.00)
17.00 17.10
Jan Aune 
91105660
Jonsvatnet sangkor Rom 5 -
Sjetne skole
15.00-18.00
 
17.10 17.20
Venche Johansen
47024473
Kor e Karran Rom 6 -
Sjetne skole
15.00-18.00
(Ankomst ca 16.30)
17.20 17.30
Vigdis Meisler
95888591