NM for kor 2021

Sjetnekoret deltok i NM for kor i oktober 2021.