Om oss og dirigenten

Sjetnekoret ble stiftet av vårt æresmedlem, Kari Arntsen, den 23.september 1985. Bakgrunnen var en spørreunderesøkelse fra Sjetne skole. Undersøkelsen skulle kartlegge hva "de voksne" i grenda savnet av fritidstilbud. Mange ønsket et sangkor. 30-40 sangere var med fra starten.
 
Sjetnekoret er i dag et blandakor med ca 50 aktive medlemmer som bidrar med stor sangglede og engasjement. Medlemmene kommer fra hele Trondheimsområdet. Vi kjennetegnes som et glad-kor med godt sosialt mijø og mye humor. 
 
Vi har et variert og allsidig repertoar. Vi synger alt fra pop, rock, ballader, viser, kirke- og gospel musikk. I 2015 hadde koret 30 års jubileum. Jubileumsturen gikk til Krakow i september. Tidligere har koret vært på minnerike turer til Portugal og Italia.
 
Sjetnekoret har gjennomført flere store korprosjekt med suksess. Her setter vi opp forestillinger med festaften for vårt publikum. Våre forestillinger er en blanding av kabaret og revy. Hvert prosjekt har sitt eget tema og presenteres med musikalske høydepunkter, humor og sprelske innslag. Scenen er Sjetne Bydelshus. Utdrag fra våre forestillinger er også presentert på andre arenaer. 
 
I februar 2016 arrangerte vi fem forestillinger med oppsetningen CoolTour med stor suksess. Vi arrangerer også sangertreff og bidrar til et mangfoldig og rikt kulturliv i Trondheim.
 
I korets vedtekter står det av vi skal fremme korsang, til nytt og glede for medlemmer og andre. Vi mener at vi har mest glede av å synge når vi synger godt og har en dirigent som hjelper oss for å få dette til.
 
Vi lar oss lett engasjere i nye ideer og kunstneriske forslag og deltar gjennom året på flere konserter og andre arrangementer.  

Dirigenten

Kirsti Jacobsen er vår dirigent fra høsten 2015. Hun har en mastergrad i utøvende musikk fra NTNU, praktisk-pedagogisk utdanning fra universitetet i Tromsø samt årstudium i kordirigering ved NTNU. Hun har det siste året arbeidet som lektor ved musikklinjen ved Mosjøen videregående skole hvor hun blant annet har undervist i dirigering og piano samt har vært dirigent for musikklinjekoret.

Kirsti har arbeidet med flere kor de siste årene, blant annet for Kor Z, Narvik korforening og Buvika songlag. Det er viktig for henne å skape balanse mellom stadig musiklask utvikling og bidra til å skape morsomme korprosjekter som gir sangglede.
 
Kor skal være gøy samtidig som det skal gi utfordringer til sine medlemmer. Hun synes det er viktig med klare målsetninger for koret som bidrar til utvikling.