Om oss og dirigenten

Sjetnekoret ble stiftet av vårt æresmedlem, Kari Arntsen, den 23.september 1985. Bakgrunnen var en spørreunderesøkelse fra Sjetne skole. Undersøkelsen skulle kartlegge hva "de voksne" i grenda savnet av fritidstilbud. Mange ønsket et sangkor. 30-40 sangere var med fra starten.
 
Sjetnekoret er i dag et blandakor med ca 50 aktive medlemmer som bidrar med stor sangglede og engasjement. Medlemmene kommer fra hele Trondheimsområdet. Vi kjennetegnes som et glad-kor med godt sosialt mijø og mye humor. 
 
Vi har et variert og allsidig repertoar. Vi synger alt fra pop, rock, ballader, viser, kirke- og gospel musikk. I 2015 hadde koret 30 års jubileum. Jubileumsturen gikk til Krakow i september. Tidligere har koret vært på minnerike turer til Portugal og Italia. Den planlagte jubileumsturen i 2020 ble dessverre utsatt pga corona, så her har vi en tur til gode for å feire 35 års dagen til koret. 
 
Sjetnekoret har gjennomført flere store korprosjekt med suksess. Her setter vi opp forestillinger med festaften for vårt publikum. Våre forestillinger er en blanding av kabaret og revy. Hvert prosjekt har sitt eget tema og presenteres med musikalske høydepunkter, humor og sprelske innslag. Scenen er Sjetne Bydelshus. Utdrag fra våre forestillinger er også presentert på andre arenaer. 
 
I februar 2023 arrangerte vi fire forestillinger med oppsetningen Hall of Fame med stor suksess. Vi arrangerer også sangertreff og bidrar til et mangfoldig og rikt kulturliv i Trondheim. 
 
I korets vedtekter står det av vi skal fremme korsang, til nytt og glede for medlemmer og andre. Vi mener at vi har mest glede av å synge når vi synger godt og har en dirigent som hjelper oss for å få dette til.
 
Vi lar oss lett engasjere i nye ideer og kunstneriske forslag og deltar gjennom året på flere konserter og andre arrangementer.  

Dirigenten

Gunnhild Breirem er vår dirigent fra januar 2022. Vi ser fram til et strålende samarbeid.

Gunnhild er utdannet i musikkvitenskap og pedagogikk fra NTNU, og har lang fartstid som dirigent og sanger, Hun har jobbet som sang- og musikklærer på Fosen videregående skole og Bjugn kulturskole. Gunnhild er opptatt av å være i utvikling – både for sin egen del og for korene sine - og søker stadig ny kunnskap og nye ferdigheter.

Etter å ha tatt eksamen i Korledelse ved NTNU våren 2011 satte hun, sammen med to dirigentkollegaer på Fosen, i gang med et toårig utviklingsprosjekt med Thomas Caplin som dirigentmentor.