Sangertreff 4.mars 2017

Info om Sjetnekorets sangertreff lørdag 4. mars 2017

Takk for påmelding til vårt sangertreff!

Her er litt nyttig informasjon om det som skjer videre:

Bekreft antall deltagere
Påmelding av endelig antall deltagere fra hvert kor må sendes oss innen onsdag 25.01.17. Sendes på mail til sjetnekoret.sangertreff@gmail.com

Innbetaling
Deltakeravgift på kr 325,- pr person innbetales innen 31.01.17 til Sjetnekoret v/ John Olav Lervik, Utleirmark 4, 7038 Trondheim

Bankkonto: 4200 18 29089
Merk betalingen: Navn på koret + antall deltakere

Program lørdag 4. mars 2017
15.00 – 18.00      Oppvarming og lydprøver
18.00 – 20.00      Velkomst og minikonserter
20.00 – 02.00      Festaften med mat, drikke og dans til levende musikk

Konserten
Hvert kor deltar med en minikonsert på 10-15 minutter. Vi trenger følgende informasjon innen 07.02.17:

-      Oversikt over sangene dere skal synge
-      Informasjon om koret og hvem som er dirigent
-      Informasjon om dere har behov for piano eller mikrofoner
-      Klokkeslett for ankomst til øvingslokale ved Sjetne skole

Oppvarming og lydprøve
Det vil få tildelt øvingsrom for oppvarming ved Sjetne skole. Det vil være mulighet til å starte oppvarming fra kl 15.00.

Koret vil få en egen korvert som tar imot dere når dere kommer. Mer informasjon om dette og tidspunkt for lydprøve kommer.

Fellessang
Konserten avsluttes med fellessang "An irish blessing"