Tidligere dirigenter

 

Kirsti Jacobsen Nørstebø - Dirigent høst 2015 - høst 2021

Kirsti Jacobsen har vært dirigent i Sjetnekoret fra høsten 2015 og til og med høsten 2021. Hun har en mastergrad i utøvende musikk fra NTNU, praktisk-pedagogisk utdanning fra universitetet i Tromsø samt årstudium i kordirigering ved NTNU. Hun har det siste året arbeidet som lektor ved musikklinjen ved Mosjøen videregående skole hvor hun blant annet har undervist i dirigering og piano samt har vært dirigent for musikklinjekoret.

Kirsti har arbeidet med flere kor de siste årene, blant annet for Kor Z, Narvik korforening og Buvika songlag. Det er viktig for henne å skape balanse mellom stadig musiklask utvikling og bidra til å skape morsomme korprosjekter som gir sangglede.

Kor skal være gøy samtidig som det skal gi utfordringer til sine medlemmer. Hun synes det er viktig med klare målsetninger for koret som bidrar til utvikling.

 

Finn Magnus Fjell Hjelland - Dirigent høst 2014 - vår 2015

Finn Magnus Fjell Hjelland har vært dirigent i Sjetnekoret i koråret 2014 / 2015. Finn Magnus har god faglig bakgrunn og er både faglærer innen musikk samt har mastergrad innen musikk. Han har også tilleggsutdannelse innen ensembleledelse og arrangering/komponering.

 

Gunnhild Breirem - Dirigent høst 2013 - vår 2014

Gunnhild Breirem har vært dirigent i Sjetnekoret i koråret 2013 / 2014. Gunnhild er også dirigent for Øvre Nidelven Kammerskor siden 2006 og Hauka Dekorum.

Gunnhild er utdannet i musikkvitenskap og pedagogikk fra NTNU, og har de siste 8 årene jobbet som sang- og musikklærer på Fosen videregående skole og Bjugn kulturskole. Gunnhild er opptatt av å være i utvikling – både for sin egen del og for korene sine - og søker stadig ny kunnskap og nye ferdigheter.

Etter å ha tatt eksamen i Korledelse ved NTNU våren 2011 satte hun, sammen med to dirigentkollegaer på Fosen, i gang med et toårig utviklingsprosjekt med Thomas Caplin som dirigentmentor.

 

Heidi Kristine Salin Lie - Dirigent høst 2008 - vår 2013

Heidi Kristine Salin Lie har vært dirigent i Sjetnekoret fra og med høsten 2008 og til våren 2013. Hun har sin musikkfaglige og pedagogiske utdannelse fra NTNU og HiNT i perioden 2000-2006, og har tidligere dirigert mannskor og barnekor. Hun har jobbet som sangpedagog for Nidarosdomens guttekor. Heidi har ledet koret gjennom to kabareter og har også laget egne arrangement til koret. Til daglig jobber hun som alternativ terapeut og driver et kurs- og yogasenter på Heimdal.

 

Brynjar Sonstad - Dirigent høst 2004 - vår 2008

Brynjar Sonstad har vært dirigent i Sjetnekoret fra og med høsten 2004 og til våren 2008. Han er Nord-Trønder, mer presist Stjørdaling og er utdannet ved Trøndelag Musikkonservatorium med trombone som hovedfag. Han har vært aktiv i kormiljøet siden tidlig på 80-tallet. I tillegg til direksjon, lager han også en del arrangmenter for kor, og har laget mange til de ulike kabaretene for Sjetnekoret. På dagtid er han avdelingsleder ved Trondheim musikk- og kulturskole, en stor institusjon som preger byens musikk- og kulturliv i mange sammenhenger.